Herman Vandenbranden

Karel
Matthijs

Herman Vandenbranden

Herman
Vandenbranden

Herman Vandenbranden

Nel
Van Maele

Herman Vandenbranden

Katrien
Verhaeghe

Verbonden door een bijzondere kijk op coachen en complementair in expertise !

We hebben elkaar ontmoet bij de opleiding ‘Inspirerend Coachen’ en ons enthousiasme voor het coachen zette aan tot een dynamische samenwerking. Elk heeft zijn eigenheid en professionele achtergrond, vanuit deze verscheidenheid is er voor elke vraag een geschikte coach die een back-up team achter zich heeft. Zo bent u zeker van een optimale ondersteuning.

Herman Vandenbranden

Herman Vandenbranden

Vijftien jaar geleden besliste de organisatie waar ik werkte te sluiten. Als leidinggevende werd ik gevraagd om die sluiting vorm te geven. Een opdracht die ik aanvaardde op voorwaarde dat het gebeurde op een menselijke manier. Werknemers bevragen, talenten analyseren, kwetsbaarheden begrijpen. Ik leerde de mens zien in zijn geheel. Daar is de coach in mij wakker geworden. En er was geen weg terug.

Mijn talent? Mensen evenwicht bij zichzelf laten vinden en bijdragen tot hun geluk, op hun werkplek. Om samen te bouwen aan een betere wereld.

Holistisch en systemisch | Breed kijken. Dat is wat ik doe. Een mens is namelijk meer dan zijn hoofd en denken. Jouw levensverhaal bepaalt mee wat je doet en hoe je dat aanpakt. Ik zie elke mens als individu én als deel van een team. Dat team behoort tot een organisatie. Die organisatie heeft een historiek. Iedereen telt mee. Alles en iedereen heeft een impact op het geheel.

Blik op vooruit | Ben je bereid tot zelfreflectie? Wees welkom! We bouwen een traject op jouw maat. Leid je een team of organisatie? Elke medewerker voelt jouw bewegingen. Samen met je team bereik je je doelstellingen. Jullie realiseren samen een boeiende en leerrijke werkplek.

Talent werkt | Wat als je mag doen wat je het liefste doet? Wat als je die talenten, die je van nature bezit, kan ontwikkelen tot competenties? Wat als je komaf kan maken met de ongemakkelijke druk van wat anderen van je verwachten? Laat ons terugkeren naar de kern. Wie ben jij? Wat maakt je gelukkig? Wat zijn jouw talenten? Onderzoek. Ontdek. En wijzig je koers. Ik ben je ‘compagnon de route’, nieuwsgierig naar je bestemming.

“Herman heeft een bijzonder oog om het talent van mensen te zien en de dynamieken in de organisatie te benoemen. Hij coacht vanuit een dubbel perspectief: de individuele medewerker en de organisatie. Hij streeft naar een optimale wisselwerking tussen beide.”

Karel, Katrien en Nel

Karel Matthijs

Karel Matthijs

Ik heb op heel wat trappen van de ladder gestaan in de privésector: filiaalhouder, inkoper, leidinggevende en directeur. Al die jaren zoeken mensen me op als klankbord. Intussen ben ik professioneel bemiddelaar en coach.

Coaching doe ik vooral en het liefste voor leidinggevenden. Samen concrete situaties doorgronden? Ja, graag! Inzicht in de situatie is essentieel. Helderheid is onze bondgenoot. Mijn expertise en ervaringen over leiderschap en conflicthantering, ik heb ze altijd bij me. We gebruiken wat werkt. Wat jou, jouw team, jouw organsiatie helpt.

Doelen | Heb je goesting om een sterkere leidinggevende te worden? Wil je met jouw ploeg nóg beter presteren? Nieuwe denkkaders helpen je ontdekken wat je echt wil. Ik help je dit te realiseren. De nieuwe ‘drive’ die je voelt, zet je in beweging. Richting jouw doelen.

Aanpak | Mijn stijl? To the point! Waardering tonen en zeggen waar het op staat, altijd met respect voor de persoon en de relatie. Dat zijn krachtige competenties als leidinggevende. Ik leer je ze graag kennen en inzetten. Ik luister, stel prikkelende vragen en geef krachtige feedback. Dat alles om helder te krijgen wat te ontwikkelen is. Een kritische medestander, zeg maar. Altijd om je nog competenter te maken.

Groei | Veel klanten komen als er problemen zijn. Die pakken we aan. Veel klanten blijven omdat coaching hen vooruit helpt. We ontdekken wat werkt. En wat niet. Doorgronden hoe dat komt en aan de slag gaan met verworven inzichten: zo groei je als leidinggevende.

“Karel brengt je naar de kern van je vraag. Zo weet je snel aan welke aspecten van het leidinggeven jij kan werken. Hij zat zelf op de stoel van leidinggevende. Coachen doet hij dan ook vanuit die professionele ervaringen én vanuit de vreugde om mensen helemaal in hun kracht te zetten.”

Herman, Katrien en Nel

Nel Van Maele

Nel Van Maele


Professionals opleiden en trainen, dat is wat mij enthousiast maakt. Mensen aanzetten tot groei en ontwikkeling. Hen meer comfort en flexibiliteit laten ervaren bij wat ze doen. Dat is de rode draad doorheen mijn loopbaan.

Ik ga ervan uit dat iedereen van nature enthousiast is. Alleen raakt dat enthousiasme soms ondergesneeuwd. Wil je die natuurlijke drive aanwakkeren? Daar kan coaching bij helpen.

Ik geloof in de kracht van connectie tussen mensen. Dat is voor mij de sleutel om op gang te komen. Ik leef mee, ik denk mee. Die betrokkenheid helpt me om mogelijkheden te zien en om mensen te begeleiden – om resultaten neer te zetten.

Stretchen | Coaching gebeurt in een professioneel gesprek: gericht en met systematiek. Een authentiek gesprek dat je inhoudelijk inspireert én waar je energie van krijgt. Een gezamenlijk denkproces dat confronteert en stimuleert. Dat alles stretcht je denken en doen. Je voelt je ondersteund en dat motiveert.

Afstemmen | We gaan voor inzicht, transparante communicatie en flexibiliteit. We zoeken mogelijkheden voor eenvoudige of complexe vraagstukken. Je leert omgaan met wat zich aandient – de realiteit. Niet ingewikkeld en theoretisch, wel eenvoudig en naturel. Puur en kwalitatief.

Ervaren | Als coach zeg ik niet ‘hoe het moet’ maar leer ik je kijken naar ‘wat werkt’. Het is zoeken naar mogelijkheden en uitproberen. Zoeken hoe het anders kan. Met meer gemak vooral. Beide voeten op de grond. Ik hou het graag licht en luchtig.
Wil je zelf coach worden? Dat kan, in mijn training Inspirerend Coachen.

“Nel benadert je vraag met een ‘open mind’. Ze is vastberaden om je te coachen tot je een antwoord vindt dat werkt. Verwacht een bijzondere mix van concreetheid, ernst en lichtheid. Ze is gepassioneerd om ook jou of je team die coachende vaardigheden aan te leren.”

Herman, Karel en Katrien

 

Katrien Verhaeghe

Katrien Verhaeghe

Wie ben ik en wat wil ik? Wat kies ik en hoe leef ik die keuzes? Die vragen doorgrond ik met jou, als coach en als psychologe. De natuur is mijn inspiratiebron. Systeemdenken is mijn kader: ik zie jou als een deel van je team en organisatie. Situaties vanuit alle perspectieven bekijken werd mijn tweede natuur. Ik ontmoet jou, in je rol als werknemer of werkgever. Ik spreek jou, van mens tot mens. Gewoon. In alle eenvoud.

Helder | In de wirwar van gedachten, gevoelens en gebeurtenissen scheppen we orde. Geen jargon. We maken moeilijke dingen eenvoudig. Mijn invalshoek ? Jouw eigenheid en hoe je die ten volle kan leven. Want leren en groeien doe je pas als het aansluit bij wie jij bent. Dat geeft je vertrouwen.

Zelf | Stel je voor. Je energie gaat niet langer naar je aanpassen aan mensen en situaties. Maar je vindt manieren om meer jezelf te zijn. Last maakt plaats voor rust. Geen maskers meer. Wel trouw zijn aan jezelf als referentiepunt voor je beslissingen. Een goede relatie met jezelf als basis voor je relatie met de andere.

Vertrouwen | Dat lastige gevoel? Het is een uitnodiging. Meer nog, het is een kans. Grijp hem om te leren en te groeien. Zoek niet ver, je draagt het antwoord in je. Zodra je ziet dat het anders kan, kan je ook moeilijke dingen doen. Je vindt de moed om te leven zoals je bent.

"Katrien is benieuwd, en dat stimuleert je om te reflecteren. Het onbewuste wordt bewust, de inzichten groeien. Ze ondersteunt jouw persoonlijke ontwikkeling met een open geest. Jij kiest, stuurt en boekt resultaat.”

Herman, Karel en Nel