Persoonlijk leiderschap

 • Je krijgt duidelijkheid over je ambities en verlangens.
 • Je weet beter wat je nodig hebt om goed te functioneren.
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor je keuzes en handelt in overeenstemming met je ambities.
 • Je onderneemt de juiste actie om je doelen te bereiken.
 • Je krijgt een helder zicht op je talenten en je weet welke vaardigheden je verder wil ontwikkelen.
 • Je haalt voldoening en plezier uit je werk en dat straalt af op je omgeving.

Leidinggeven

 • Je communiceert en formuleert de vooropgestelde doelen helder.
 • Je slaagt erin om je medewerkers te motiveren.
 • Je geeft feedback op een manier dat je medewerkers er graag mee aan de slag gaan.
 • Je inspireert je team en moedigt hen aan om mee te denken.
 • Je hebt oog voor de talenten en ambities van je medewerkers.
 • Je slaagt er in om echt te horen wat je medewerkers zeggen.

Communicatie 

 • Je weet hoe je werkelijk kan luisteren zodat mensen je belangstelling voelen.
 • Je kan helder en met zorg woorden geven aan wat je wilt zeggen, zodat je boodschap écht wordt gehoord.
 • Je aarzelt niet om te waarderen of te confronteren.
 • Je bent vaardig in het constructief omgaan met weerstand en conflicten.
 • Je schept een open klimaat waar ruimte is voor meningsverschillen.